Politika privatnosti

Uvod

Molimo Vas da pročitate Politiku privatnosti koju navodimo u nastavku ove strane, da biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate i kako ih možemo koristiti i štititi u budućnosti. Registracijom za bilo koju uslugu na sajtu Spring Up Alijanse, www.divnavoda.rs, pristajete na pružanje, upotrebu i prenošenje informacija o Vama pod uslovima ove politike. Ukoliko ne želite da o Vama prikupljamo navedene vrste podataka, ili se ne slažete s nekim drugim delom ove izjave molimo Vas nemojte koristiti internet stranu Spring Up Alijanse.

Politika privatnosti, mi brinemo o podacima o ličnosti

Naš sajt www.divnavoda.rs poštuje Vašu privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavljate. Važno je da znate s kakvom se pažnjom ophodimo sa informacijama o Vama koje nam dostavljate korišćenjem ovog sajta, te želimo da Vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša Politika privatnosti.

Politika zaštite podataka o ličnosti

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br.87/18). Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa Zakonom i utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili svake druge zloupotrebe.

Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmenjuju s drugim organizacijama osim onim koje se bave pripremom i uređivanjem sajta, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.

Zašto prikupljamo informacije

Isključivo zbog Vašeg ostvarivanja prava, kao što je na primer pružanje određenih informacija koje zatražite ili zbog korišćenja naše usluge, odnosno njene isporuke, moramo tražiti lične informacije o Vama. Ovo činimo putem upotrebe onlajn formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati pre svega podatke o Vašem imenu i prezimenu, adresi, brojevima telefona, faksa ili imejl adresi. Od Vas nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne ili nema opravdanog razloga da ih date da biste dobili uslugu koju ste zatražili. Takođe, vaši e-mailovi i pitanja koja nam šaljete takođe mogu sadržati informacije o Vama. Kada posetite naš sajt možete nam ostaviti neke podatke i informacije a da niste svesni toga. Na primer, u cilju poboljšavanja i prilagođavanja internet prezentacije vašim potrebama, sakupljamo od Vas podatke koji nisu lične prirode, npr. podatke o vrsti programa za pretraživanje, operativnom sistemu i stranicama koje ste posetili. Koristimo dokumente „cookies“ i druge Internet tehnologije za održavanje naše prezentacije na internetu i programe u vezi sa elektronskom poštom. Važno je da istaknemo da ne koristimo ove tehnologije da bismo sakupljali ili cuvali Vaše lične podatke.

Kako upotrebljavamo sakupljene informacije

Informacije o nazivu domena koje dobijemo, kada posetite naš sajt, ne koriste se kako bismo Vas lično identifikovali. Na osnovu te i drugih informacija samo merimo broj poseta našem sajtu, prosečno vreme provedeno na njemu, kao I pregledane stranice, kako bismo izmerili frekvenciju upotrebe našeg sajta i unapredili njegov sadržaj.

Smatramo da ste nas, ukoliko ste nam sami poslali svoje licne podatke, a imajući u vidu Uvod, koji ste trebali obavezno da pročitate, ovlastili da te podatke obradimo kako bi ih Spring Up Alijansa upotrebljavala za poboljšanje usluga, na primer: slanjem informacija o novim uslugama, ili slanjem ponuda. U svakom slučaju, ukoliko tražimo druge lične informacije, kao što su vaše ime i e-mail adresa, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom onlajn formulara ili putem imejla), te Vas obavestiti o procesu prikupljanja informacija i obavestiti o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja ili odgovore koje ste zatražili u vezi sa Vašim informacijama i za pružanje i personalizovanje naših usluga, te njihovu isporuku na Vašu adresu.

Brinemo o neotkrivanju informacija

Sve informacije koje podelite sa nama, skladište se na našim serverima i njima mogu pristupati zaposeni u Spring Up Alijansi i druga povezana lica u okviru naše kompanije i mogu se koristiti za svrhe za koje ste Vi dali odobrenje.Takođe, možemo preneti objedinjene informacije o upotrebi našeg sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani, osim u slučajevima kada to zakon nalaže, nećemo na bilo koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja.

Bezbednost informacija

U Spring Up Alijansi se primenjuju stroge mere fizičke, elektronske i administrativne zaštite u cilju zaštite informacije o Vama od pristupa neovlašcenih osoba i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako onlajn tako i oflajn. Rokovi čuvanja informacija o vama biće u skladu sa zakonskom obavezom ili u razumnim rokovima u slučaju da to zakon ne reguliše. Spring Up Alijansa je u obavezi da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obrađuje. U cilju sprečavanja neovlašcenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbedivanja odgovarajuceg korišcenja ličnih podataka, Spring Up Alijansa je usvojila odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitila i obezbedila lične podatke koje obrađuje te je slučajno otkrivanje informacija malo verovatno. U slučaju takvog neovlašćenog otkrivanja, Spring Up Alijansa će preduzeti sve korake kako bi ograničila i ispravila ovakvo otkrivanje podataka.

Korišćenje drugih vebsajtova

Korišćenjem našeg sajta možete odlaziti na linkove za druge vebsajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Nedoumice i pitanja

Za sve nedoumice u vezi sa prethodno izloženim naznakama, ili bilo kakva pitanja u vezi sa našom Politikom zaštite privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu office@divnavoda.rs ili uz pomoć kontakt podataka koji se nalaze na našem sajtu na kontakt strani.

Izmena politike privatnosti

Svako korišćenje našeg sajta podložan je uslovima i pravilima prethodno navedenim. Sadržaj izjave o privatnosti sajta Spring Up Alijansa može promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Stoga Vas molimo da periodično proveravate sadržaj ove stranice kako biste bili informisani o svim mogućim promenama. Svaka promena izjave o privatnosti sajta biće objavljena na ovoj stranici i važi od momenta njenog objavljivanja.

Korpa