Stručni savet

Naš STRUČNI SAVET čine oni najpozvaniji, koji su u našem poslovnom konceptu prepoznali misiju od šireg društvenog značaja, pa svoju podršku projektu daju bez ikakve komercijalne naknade. Verovali ili ne, ali je to puna istina o učešću ovih ljudi u čitavom „Divna® projektu“.

Glavni razlozi te njihove svesrdne pomoći nastajanju i razvoju ovog našeg, po svemu jedinstvenog projekta su:

a) poboljšanje zdravlja u našem celokupnom društvu;
b) promocija i edukacija ljudi u poznavanju osobina i važnosti vode;
v) praktikovanje zdravih navika (posebno kod najmlađih).

U saradnji sa njima promovisaćemo što veću upotrebu prirodne izvorske, zdrave i sveže vode, istovremeno starajući se o zaštiti životne sredine.

Bliska i aktivna saradnja sa najboljim stručnjacima, a ne klasični marketinški pristup, je naš prvi i trajni izbor. Zato što su nam oni najpouzdaniji saradnici po samoj suštini naše dugoročne misije. Sve to na sreću i korist naših Korisnika.

Prof. dr Olivera Krunić

 • Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet – Departman za hidrogeologiju

Prof. dr Branko Jakovljević

 • Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet,
 • Institut za higijenu, Savetovalište za ishranu
 • Subspecijalista ishrane

Prof. dr Predrag M. Mitrović

 • Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
 • Specijalista interne medicine Subspecijalista kardiologije
 • Direktor Interne medicine Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije
 • Načelnik Postkoronarne jedinice Urgentnog centra i Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije

Prof. dr Duško Ilić

 • Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Osnivač i direktor PROFEX – Akademije zdravog života u Beogradu
 • Osvajač 3 olimpijske i više od 10 svetskih medalja u individualnim sportovima kao kondicioni trener
 • Član Stručne komisije Olimpijskog komiteta Srbije

Van. Prof. dr Predrag Brkić

 • Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
 • Specijalista medicine sporta Subspecijalista baromedicine

Doc. dr Momir Dunjić

 • Univerzitet u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet
 • Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet
 • Potpredsednik Evropskog udruženja za integrativnu medicinu
 • Predsednik Srpskog udruženja za integrativnu medicinu
 • Predsednik sekcije za akupunkturu i aktiva za kvantnu medicinu Srpskog lekarskog Društva

Dr sci. med. Milica Marković

 • Gradski zavod za kožne i venerične bolesti Beograd
 • Specijalista za kožne i polne bolesti

Mr sci. med. Dr Predrag Dugalić

 • Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
 • Specijalista interne medicine Subspecijalista gastroenterologije
 • Načelnik Službe za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničko bolničkog centra Zemun
 • Predsednik gastroenterološke sekcije Srpskog lekarskog Društva

Dr Branislav Stefanović

 • Specijalista Oralne hirurgije i Implantologije
 • Predsednik sekcije za integrativnu stomatologiju Srpskog udruženja za integrativnu medicinu

 

Korpa