Divna Optimineralna
Crvena

Sa izvora “Devet Jugovića”, iz rezervata netaknute prirode u području gustih šuma planina Gučevo, Boranja i Tronoša. sadrži optimalan odnos minerala za ljudski organizam, a naročito odnos kalcijuma i magnezijuma u idealnoj srazmeri 2:1. Potpomaže rad probavnog sistema i žuči.

Na zapadnim obroncima Srbije, u području gustih šuma planina Gučevo, Boranja i Tronoša, postoji zakonom zaštićen rezervat netaknute prirode sa bezbroj planinskih brzaka kristalno čiste vode.

U takvom spokoju netaknute prirode, na oko 400m dubine, u trezoru mineralnih stena starim preko 450 miliona godina, čuva se najveći hidro potencijal hladne planinske vode u Podrinju.

Prema predanju, Jug Bogdan (brat kneginje Milice) i njegovih devet sinova su, neposredno pre Kosovske bitke, boravili u ovom kraju i sagradili česmu i kapelu na mestu i tada čuvenog izvora hladne pitke vode. Od tada, izvor „Devet Jugovića“ nosi ime u njihovu čast.

Ova DIVNA® Voda, sa izvora „Devet Jugovića“ se na svom putu prirodne filtracije kroz mreže mineralnih stena, prirodno kaptira (sakuplja), te tako, jedinstveno u Srbiji, ne dolazi iz bušotine.

Ova DIVNA® Voda sadrži zaista OPTIMALNU količinu minerala u harmoničnom međusobnom odnosu, na osnovu čega je osigurana njihova pojedinačna funkcija u čovekovom telu. Posebno se ističu joni kalcijuma i magnezijuma (u odnosu 2:1), koji su zaslužni za lepotu kože, rad  mišića, zdrave kosti i zube. Natrijuma ima svega 1,73 mg i rastvorenog kiseonika 7,9 mg u 1 litri vode, a oni su veoma bitni za regulisanje krvotoka, pritiska i za rad ćelija.

Čuveni nemački institut Fresenius, u svom izveštaju je naveo da je ova DIVNA® Voda: „izvorno čista“ i da se, zahvaljujući svom sastavu, može davati bebama od dana rođenja bez prethodne termičke obrade.

Jedan litar (1l) ove Divna® Optimineralne prirodne izvorske vode sadrži u mg:

 
KATJONI
mg
ANJONI
mg
Kalcijum (Ca2+)
85
Karbonati (CO3 2-)
422,7
Magnezijum (Mg2+)
39,3
Hloridi (Cl)
<5
Natrijum (Na+)
1,67
Sulfati (SO4 2-)
27
Kalijum (K+)
0,58
Fluoridi (F)
6,2
 

pH vrednost: 7,47
Rastvoreni kiseonik (O2): 7,9 mg/l
Suvi ostatak na 180°C: 392 mg/l

Divna Vodomati

Korpa