Divna Visokoalkalna Magnezijumova Zelena

Voda je iz proročanskog sela Kremna, najstarijeg naseljenog mesta iz Zapadne Srbije. Visokim alkalitetom smanjuje kiselost organizma što ga čini otpornim na bolesti i starenje. Sadrži povišen nivo Magnezijuma, i to uz nizak sadržaj Natrijuma.

Ova Divna® Voda je iz rodnog mesta proročke familije Tarabića – sela Kremna.

Kremanska oblast se nalazi na idealnoj nadmorskoj visini od 800 metara, u okruženju borove šume – što je, na prostorima nekadašnje Kraljevine Jugoslavije, bio slučaj samo još na Palama i u Kranjskoj Gori. Zbog ovako zdrave prirode (vazduha i vode), Kremna su najstarije naseljeno mesto Zapadne Srbije (od čak 5000 godina pre nove ere), a o trajnom i pouzdanom kvalitetu ove Divna® Vode govore i brojne banje u čitavom ovom kraju i okolini.

Ova Divna® Voda je apsolutni rekorder (ne samo u Srbiji, već i  mnogo šire) po visini alkalnosti, čija se pH vrednost, zavisno od doba godine, kreće u opsegu pH: 9,2 – 9,5.

Visokoalkalna mineralna voda poboljšava zdravlje organizma balansiranjem pH vrednosti, i to čini neuporedivo više od bilo koje hrane ili dodataka u ishrani.

Visokim alkalitetom smanjuje kiselost organizma, što ga čini otpornijim na bolesti i starenje.

Povišen nivo magnezijuma (54,9mg/l) ima pozitivan učinak na mišićni i kardiovaskuralni sistem organizma, pri čemu nizak sadržaj natrijuma (13mg/l) ovu Divna® Vodu čini pogodnom za nesmetano korišćenje od strane osoba sa visokim krvnim pritiskom.

Naučnici ističu da je većina ljudi modernog doba u povećanom riziku od nedostatka magnezijuma, kako zbog njegovog smanjenog sadržaja u hrani i prevelike konzumacije rafinisanih namirnica, tako i zbog upotrebe lekova koji utiču na njegovo izlučivanje iz organizma. Manjak magnezijuma u organizmu takođe se povezuje sa stresom i alkoholizmom.

Jedan litar (1l) ove Divna® Visokoalkalne magnezijumove prirodne izvorske vode sadrži u mg:

 
KATJONI
mg
ANJONI
mg
Kalcijum (Ca2+)
0,8
Hidrokarbonati (HCO3 2-)
317
Magnezijum (Mg2+)
54,9
Hloridi (Cl)
1,4
Natrijum (Na+)
13
Sulfati (SO4 2-)
7,95
Kalijum (K+)
1,3
Nitrati (NO3)
< 0,5
 

pH vrednost: 9,5
Nitriti (NO32- ): < 0,005 mg/l Silikati (SiO2): 1,33 mg/l,
Suvi ostatak na 180°C: 226 mg/l

Divna Vodomati

Korpa